Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Szczególnym przywilejem członków jest wierna, codzienna odpowiedź na prośbę Matki Bożej, którą kierowała do wszystkich ludzi w wielu objawieniach – aby odmawiać różaniec. Modlitwa ta wielokrotnie zmieniała bieg historii.

Jednym z pierwszorzędnych celów Żywego Różańca jest wynagradzanie Bogu za popełnione zło i wezwanie do nawrócenia.

Charyzmat wspólnoty różańcowej jest bliski duchowi nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, polecanego przez Maryję w Fatimie.

„Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Poprzez różaniec wstępujemy do szkoły Maryi, by Ona uczyła nas kontemplować oblicze Chrystusa, poznajemy tajemnice Jego życia, rozważane Jej sercem, otwieramy się na tajemnicę Trójcy Świętej, aby doświadczać miłości Ojca
i radości Ducha Świętego”.
- św. Jan Paweł II -

Bł. Paulina Maria Jaricot
(1799-1862)

Urodziła się 22 lipca 1799 roku w Lyonie w bardzo religijnej rodzinie. Jej rodzice byli zamożnymi handlarzami jedwabiem. Miała sześcioro rodzeństwa.
W Niedzielę Palmową 1816 roku, słuchając kazania o zgubie próżnego życia, nawróciła się. Postanowiła wtedy poświęcić swoje życie Bogu, żyjąc jako osoba świecka.
W grudniu 1816 roku złożyła ślub czystości w kaplicy Matki Bożej, wybierając Chrystusa jako jedynego Oblubieńca.
Począwszy od 1817 roku, gromadziła na modlitwie robotników z lyońskich zakładów jedwabiu.
W 1819 roku założyła organizację, która miała się zajmować zbiórką funduszy na działalność katolickich misji zagranicznych.
W jej ramach stworzyła 10-osobowe grupy, które modliły się w intencji misji, wspierały je materialnie
i upowszechniały tę ideę w społeczeństwie.
Działalność ta dała początek, założonemu oficjalnie
3 maja 1822 roku w Lyonie, Papieskiemu Dziełu Rozkrzewiania Wiary.
W 1826 roku, podejmując walkę z zeświecczeniem
i coraz powszechniejszym we Francji ateizmem, założyła ruch Żywego Różańca, który zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać. W 1862 roku w samej Francji do róż różańcowych należało ponad dwa miliony wierzących.

W naszej Wspólnocie istnieją dwie Róże Żywego Różańca
św. Jana Pawła II oraz św. Michała Archanioła